Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ àrea de medi ambient
mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7
menu_button

Planta de compostatge

El Centre de Tractament de Residus municipals de l’Alt Empordà compta amb un procés biològic que permet compostar la fracció orgànica recollida selectivament, transformant-la en un adob per a l’aplicació agrícola. 

Fins ara, a la comarca hi havia alternatives de tractament de la fracció orgànica. La més extesa, amb més de 1000 llars, és el compostatge casolà, que es podrà seguir realitzant paral·lelament a la posada en marxa de la planta de compostatge del CTR Alt Empordà.

El Centre de Tractament està preparat per poder tractar tota l’orgànica, a la qual s’hi aportarà fracció vegetal que servirà de material estructurant. Seguidament la matèria orgànica es compostarà i posteriorment es sotmetrà a un procés d’afinament. 


CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA PLANTA

Capacitat de tractament: 10.000 Tn/any 
Temps global de tractament: 2 setmanes en túnels + 8 setmanes en sitges = 10 setmanes


PROCÉS DE TRACTAMENT

PlCompostatge_Procés de tractament

Recepció i emmagatzematge

Planta de compostatge - Moll de descàrrega

Els camions que transporten aquesta fracció, un cop pesats a la bàscula, es dirigeixen al moll on descarreguen la fracció orgànica recollida.

Pretractament

PlCompostatge_ Magatzem entrada (pretractament)Un cop recepcionada la FORM en la platja, es realitza un procés de selecció manual per evitar l’entrada d’impropis (materials que per dimensions o característiques especials no són aptes per a la mescla). Un cop separats aquests, es procedeix a realitzar la mescla mitjançant una barrejadora. La càrrega es realitza mitjançant pala carregadora i aquesta dosifica la FORM amb el material estructurant (fracció verda) amb una proporció 2 a 1. La barrejadora realitza dues funcions bàsiques com són la obertura de bosses i la homogeneïtzació de la mescla. El material de sortida s’apila en la zona de túnels.

La zona de recepció i pretractament de la FORM es realitza en nau tancada i ventilació forçada amb tractament d’aires. La ventilació es realitza per extracció i aquest aire viciat es aprofitat pel procés de fermentació en túnels i l’excedent es tractat mitjançant humidificador i biofiltres, evitant així la dispersió o emissió d’olors.

Fermentació intensiva

La mescla obtinguda (FORM+FV) es diposita mitjançant pala carregadora als túnels estàtics per iniciar el procés de fermentació de la matèria orgànica. Es tracta d’una instal·lació que permet reproduir les condicions òptimes per a l’acceleració del procés de descomposició de la matèria orgànica. Aquestes condicions s’assoleixen controlant els nivells d’oxigen, temperatura i humitat. Pel control d’oxigen es disposa d’un terra airejat que permet injectar aire en la mescla. Pel control de temperatura i humitat es disposa de sondes manuals i xarxa de reg automatitzada. La durada d’aquest procés és de 2 setmanes.

Les aigües resultants són lixiviats, els quals es recullen segragadament i es tracten inicialment amb una etapa de separació de sòlids i s’envien al dipòsit de procés pel seu aprofitament o bé a la planta de tractament de lixiviats situada al dipòsit controlat.

Refí primari

PlCompostatge_Refinament primariUn cop el material ha fermentat, es retira del túnel mitjançant pala carregadora i es condueix fins al refí primari. El material fermentat es troba molt més sec i per tant és més fàcil separar-ne el material més groller sense perdre’n quantitat.

El refí primari consisteix en el pas d’aquest material per un tròmel amb un pas de 80 mm.

  • La fracció passant (>80mm) es considera rebuig i es transporta fins al dipòsit controlat.

  • L’enfonsat (<80mm) es fa passar per un separador de fèrrics on es recuperen aquests materials i es condueixen fins a una premsa de fèrrics que en realitza la compactació i enfardat per tal de ser transportat fins al recuperador autoritzat. La resta de material enfonsat s’apila en la zona de sitges de maduració.

Etapa de maduració

El material obtingut del refí primari és dipositat mitjançant pala carregadora en les sitges de maduració. Aquestes sitges disposen també de terra airejat i instal·lació de reg automàtic que permeten el control dels paràmetres necessaris per a una bona maduració. El procés de maduració en sitges té un temps de permanència de 8 setmanes.

Els lixiviats generats són recollits i transportats fins al dipòsit de lixiviats per a reincorporar-se al procés o bé a tractament en al planta de tractament de lixiviats situada en les instal·lacions del dipòsit controlat.

La nau de maduració es coberta amb obertures laterals que permeten una bona ventilació natural. 

PlCompostatge_MaduracióPlCompostatge_Ventiladors per a l'airejat (maduració)

Refí secundari

Es situa dins la nau de maduració. L'objectiu d'aquest procés és obtenir compost de qualitat a partir de la FORM madurada.

El material s'introdueix a un tròmel amb un pas de 12mm.

  • El passant (>12mm) és es condueix fins a un separador d’aire que permet recuperar el material estructurant que es recircula pel seu reaprofitament al procés.

  • L’enfonsat (<12mm) es fa passar per una taula densimètrica que permet la separació de dues fraccions ben diferenciades.

    • La fracció pesada formada principalment per sorres i vidres es considera rebuig i per tant es gestiona a l’abocador.

    • I la fracció lleugera que és el compost. En la taula densimètrica també es realitza un captació per aspiració de materials volàtils (restes de plàstic film i pols de compost). La captació disposa d’un filtre que permet separar els volàtils de la pols de compost. Els volàtils que es separen es gestionen com a rebuig i la pols s’incorpora amb la resta de compost.

     


PlCompostatge_Refinament secundari 1PlCompostatge_Refinament secundari 2

Emmagatzematge

El compost refinat s’apila en un magatzem que disposa de terra airejat que permet allargar el procés de maduració per tal d’obtenir un compost de major qualitat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar