Consell Comarcal Alt Empordà
Medi ambient
mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7
menu_button

PREUS D'ENTRADA AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ

El cost del tractament dels residus a les instal·lacions incloses al CTR es calcula tenint en compte el cost d'explotació contractat per a cadascuna i les despeses derivades del seu funcionament (seguiment tècnic i ambiental i altres despeses derivades de millores, serveis relacionats, tramitacions administratives, canons o taxes, ....)
 

PLANTA

RESIDUS

TARIFA EXPLOTACIÓ

CÀNON DEPOSICIÓ

TOTAL

Abocador

Voluminosos i comercials autoritzats no fracció resta

68,62€/tona

59,10 €/tona

127,72€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

83,80€/tona

42,55€/tona(1)

126,36€/tona


Pl.Compostatge

 

Fracció orgànica (fixe)

67,00€/tona

9,46€/tona(1)

76,46€/tona

0-5% impropis

5,00€/tona

 

80,50€/tona

5-10% impropis 10,00€/tona   85,50€/tona
10-15% impropis 20,00€/tona   95,50€/tona
15-20% impropis 40,00€/tona   115,50€/tona
 20-25% impropis 60,00€/tona   135,50€/tona
FV compostable
(fixe)
67,00€/tona 9,46€/tona 76,46€/tona
FV estructurant 0€/tona(2)   0,00€/tona

(1) Són els 59,10€/tona aplicats només al % de residus que després del triatge i tractament entren a l'abocador controlat com a rebuig o com a bioestabilitzat, que es preveu: un 70% a la planta de resta i un 13% a la planta de FORM.
(2) Fracció vegetal que sigui d'utilitat per actuar com a estructurant a la planta de compostatge. Es requereix inspecció prèvia pels tècnics de l'empresa explotadora.

Definicions a tenir en compte: 

Restes de jardineria compostable: residu vegetal no llenyós biodegradable mitjançant compostatge. Aquest residu es considera FORM (gespa, fulles, fruits, qualsevol altre assimilable a una fracció orgànica compostable, ....). S’aplica al preu públic fix establert, l’increment variable de impropis segons el seu contingut.

Restes de poda estructurant: Residu vegetal llenyós biodegradable no compostable, triturat i garbellat, amb un contingut d’impropis inferior al 5%. Aquest residu es considera ESTRUCTURANT. En aquestes condicions no s’aplica al preu fix establert cap increment variable per impropis.

Nota: Atesa la variabilitat del contingut de les restes de poda, en el cas de no disposar de suficients restes de poda estructurant per al funcionament de la planta, l'empresa concessionaria avaluarà les caracteristiques de cada entrada les restes de poda de jardineria. En el cas que el seu contingut de material estructurant ho permeti, es podrà considerar com a restes de poda estructurant a tots els efectes RETORNS DE
CÀNON

Els conceptes de retorn de cànon corresponen als ajuntaments i s'hauran de demanar a l'Agència de residus de Catalunya a través dels tràmits corresponents, aquests retorns afecten el preu final del cost de tractament.

El Consell Comarcal sol·licitarà el retorn de canon pel concepte de rebuig del pretractament i del bioestabilitzat i en farà la devolució als ajuntaments periòdicament.
L'ajuntament sol·licitarà el retorn del cànon per tractament del a FORM a través de la plataforma corresponent a l'Agència de residus de Catalunya. En el cas que la recollida de FORM estigui delegada al Consell Comarcal, aquest ens s'encarregarà de totes les tramitacions relacionades amb el retorn de cànon.

PLANTA

RESIDUS

RETORN CÀNON

TOTAL RESPECTE AL PREU DE TRACTAMENT

Abocador

Voluminosos

0 €/tona

127,72€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

3,01€/tona (3)
7,68€/tona (4)

115,66€/tona

Pl.Compostatge

Fracció orgànica ( 0-5% impropis)

0,91€/tona (3)

34 €/tona (5)

46,55€/tona*

(3) Retorn de cànon de 7 €/tona pel % de tones de rebuig de planta que tindran menys de 15% de mat. orgànica, que es preveu: : un 43% a la planta de resta i un 16% a la planta de FORM.
(4) Retorn de cànon de 59,10 €/tona per al bioestabilitzat que surt de la planta, amb un màxim del 15% de les tones d'entrada a planta.

(5) Retorn de cànon pel tractament de la FORM recollida selectivament.

* preu fixe de la FORM al qual caldrà sumar el preu variable per impropisUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.