Els camions transporten aquesta fracció, un cop pesats a la bàscula, es dirigeixen al fossat on descarreguen la càrrega. La fossa és un espai cobert i tancat on s'han disposat quatre portes automàtiques per a la descàrrega dels camions. Els residus de la fracció resta es dipositen amb un pop del pont grua a l'inici de la línia del procés de tractament.