mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7

Planta de Voluminosos

La planta de tractament de residus voluminosos té per objecte la valorització d'aquests residus, que prèviament es classificaran i/o desballestaran per obtenir una major homogeneïtzació dels materials valoritzables o per a la reutilització i reciclatge. La instal·lació de tractament de residus voluminosos ocupa una superfície total de 1.375 m2 i tindrà una capacitat de tractament de 15.000 t/any, més el residu voluminós segregat en la planta de Resta del Centre de Tractament Residus, aproximadament 2.800 t/any. La planta entrarà en funcionament el 2018.

La planta de voluminosos disposa de tres espais diferenciats:

 1. Zona de descàrrega de camions

  La recepció de residus voluminosos es realitza en l'espai anomenat platja, dins la mateixa planta de tractament, i s'agrupen segons la seva naturalesa per a ser traslladats a la deixalleria ( aquells que siguin reutilitzables), expedits a un recuperador o bé tingui un tractament finalista ( com és el dipòsit controlat )

 2. Àrea de tractament

  Alguns dels residus voluminosos que han de ser expedits a un recuperador requereix de previ tractament de trituració o de desmuntatge. La instal·lació disposa d’una única línia de tractament amb una capacitat màxima de tractament de 20 tones/hora, i d’un triturador hidràulic amb motor dièsel per al tractament de les fraccions valoritzables ( com matalassos, ferralla o fustes), així com una plataforma per a realitzar tasques de desballestament i/o desmuntatge de materials.

  D'altra banda, és necessari un espai destinat a la segregació d'objectes i estris que podran ser reutilitzats, de manera que arribin a la deixalleria comarcal en les condicions óptimes per a ser reutilitzats.

 3. Àrea d’expedició

  Els materials segregats s’emmagatzemaran en bòxers formats amb murs mòbils, mentre que els triturats es situaran a l'àrea d'expedició.

Residus admesos

Els residus a tractar en aquesta instal·lació tindran el següent origen:
 • Residus voluminosos procedents de les recollides municipals específiques de residus voluminosos.
 • Residus voluminosos procedents del triatge de la planta de resta del Centre de Tractament de Residus.
 • Residu voluminós de les deixalleries municipals de gestió comarcal i de la pròpia deixalleria comarcal./li>
 • Residu voluminós procedent de la neteja dels voltants dels contenidors de recollida residus municipals.
 • Residus voluminosos procedents de neteges excepcionals: neteja de rieres, fires, etc.

Residus no admesos

Queden exclosos explícitament d’aquest servei els residus industrials no assimilables als municipals i tots aquells que, d´acord amb la normativa vigent en cada moment, tinguin assignat un tipus de gestió particular.

No s´admetrà doncs l´entrada dels següents residus:

 • Residus que continguin amiant.
 • Vehicles fóra d’ús.
 • Pneumàtics fora d’ús.

Disposició dels residus

A continuació s’exposa el sistema d’explotació de la deixalleria comarcal per a cada tipologia de residu:

 • Fusta no tractada: en el cas que s’hi trobin palets en bon estat es separaran per a la seva recuperació o reparació. La resta de residus de fusta no tractada es trituraran i s’enviaran, juntament amb el Residu Vegetal, a la zona de tractament de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM). Aquest material servirà d’estructurant per al procés de compostatge de la FORM.
 • Residu Vegetal: trituració i trasllat a la planta de tractament de FORM.
 • RAEE: separació i trasllat a la deixalleria comarcal.
 • Mobles: separació dels mobles i estris en bon estat i trasllat a la deixalleria comarcal. La resta d’objectes que no es poden reutilitzar o reparar es trituren per a l’aprofitament de la fusta. Els mobles metàl·lics no reutilitzables s’emmagatzemaran amb la ferralla.
 • Matalassos: a trituració. La fracció triturada s’expedirà al dipòsit controlat o a valorització (si és possible).
 • Ferralla: separació i emmagatzematge per a la seva expedició a recuperador.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.