mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7

PREUS D'ENTRADA AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ

El cost del tractament dels residus a les instal·lacions incloses al CTR  pel 2022 es calcula tenint en compte el cost d'explotació contractat per a cadascuna i les despeses derivades del seu funcionament (seguiment tècnic i ambiental i altres despeses derivades de millores, serveis relacionats, tramitacions administratives, canons o taxes, ....)
 

PLANTA

RESIDUS

TARIFA EXPLOTACIÓ

CÀNON DEPOSICIÓ

TOTAL

Abocador

Voluminosos i comercials autoritzats no fracció resta

68,62€/tona

59,10 €/tona

127,72€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

83,80€/tona

42,55€/tona(1)

126,36€/tona


Pl.Compostatge

 

Fracció orgànica (fixe)

67,00€/tona

9,46€/tona(1)

76,46€/tona

0-5% impropis

5,00€/tona

 

80,50€/tona

5-10% impropis 10,00€/tona   85,50€/tona
10-15% impropis 20,00€/tona   95,50€/tona
15-20% impropis 40,00€/tona   115,50€/tona
 20-25% impropis 60,00€/tona   135,50€/tona
FV compostable
(fixe)
67,00€/tona 9,46€/tona 76,46€/tona
FV estructurant 0€/tona(2)   0,00€/tona

(1) Són els 59,10€/tona aplicats només al % de residus que després del triatge i tractament entren a l'abocador controlat com a rebuig o com a bioestabilitzat, que es preveu: un 70% a la planta de resta i un 13% a la planta de FORM.
(2) Fracció vegetal que sigui d'utilitat per actuar com a estructurant a la planta de compostatge. Es requereix inspecció prèvia pels tècnics de l'empresa explotadora.

Definicions a tenir en compte: 

Restes de jardineria compostable: residu vegetal no llenyós biodegradable mitjançant compostatge. Aquest residu es considera FORM (gespa, fulles, fruits, qualsevol altre assimilable a una fracció orgànica compostable, ....). S’aplica al preu públic fix establert, l’increment variable de impropis segons el seu contingut.

Restes de poda estructurant: Residu vegetal llenyós biodegradable no compostable, triturat i garbellat, amb un contingut d’impropis inferior al 5%. Aquest residu es considera ESTRUCTURANT. En aquestes condicions no s’aplica al preu fix establert cap increment variable per impropis.

Nota: Atesa la variabilitat del contingut de les restes de poda, en el cas de no disposar de suficients restes de poda estructurant per al funcionament de la planta, l'empresa concessionaria avaluarà les caracteristiques de cada entrada les restes de poda de jardineria. En el cas que el seu contingut de material estructurant ho permeti, es podrà considerar com a restes de poda estructurant a tots els efectes 

ACCEDIU A LES TARIFES PEL 2023

ELS AJUNTAMENTS PODEU DESCARREGAR-VOS UN EXCEL D'AJUDA PER A FER EL VOSTRE PRESSUPOST DE RESIDUS AQUÍ


RETORNS DE
CÀNON

Els conceptes de retorn de cànon corresponen als ajuntaments i s'hauran de demanar a l'Agència de residus de Catalunya a través dels tràmits corresponents, aquests retorns afecten el preu final del cost de tractament.

L'ajuntament sol·licitarà el retorn del cànon per tractament del a FORM a través de la plataforma corresponent a l'Agència de residus de Catalunya. En el cas que la recollida de FORM estigui delegada al Consell Comarcal, aquest ens s'encarregarà de totes les tramitacions relacionades amb el retorn de cànon.

Enllaç de l'Agència de residus on trobareu l'accés a les tramitacions per a sol·licitar el retorn del canon

Enllaç on trobareu la Guia de retorn del canon i altra documentació relativa a aquest impost


NOTA IMPORTANT: 
Les despeses de canon de disposició de residus pel 2023 es veuen afectades per l'Impost sobre la disposició de residus a l'abocador de la LLei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i economia circular. aquest impost es gestionarà per part de la Generalitat de Catalunya i ha d'informar als ajuntaments dels canvis en el nou impost i en els retorns de canon associats.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.